• Shortcuts : 'n' next unread feed - 'p' previous unread feed • Styles : 1 2

» Publishers, Monetize your RSS feeds with FeedShow:  More infos  (Show/Hide Ads)


Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Marianne Høva Rustberggard, studentombud ved Universitetet i Oslo (UiO) tror at små fagmiljøer kan hindre at studenter tør å si fra. I halvårsrapporten melder hun at studenter fortsatt frykter represal....
Author: "--" Tags: "nyhet"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Fra og med høstsemesteret vil ingen studenter i Tyskland måtte betale skolepenger. 8232 Når det tyske studieåret starter opp neste uke, vil ingen studenter i Tyskland lenger måtte betale skolepenger ....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Forholdet mellom Russland og Vesten er kjøligare enn på lenge. Heime legg russiske styresmakter stadig nye planar for å oppdra ungdommen til å verta gode patriotar. Russland– Ideen om å undervisa i pat....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Veronica Orderud (42) har vendt tilbake til studier og en hverdag i tilnærmet frihet etter å ha sittet i fengsel siden trippeldrapssaken i 1999. Men tida har ikke leget alle sår. Det er en av disse dag....
Author: "--" Tags: "magasin"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er for lite koordinering i universitets- og høyskolesektoren. Nå ønsker han tettere samarbeid. – Hvis du mener du er bra nok, er du ikke best, sier kunn....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Studentparlamentsleder Marianne Andenæs håper studentene vil la seg inspirere av Tutu. For 30 år siden var Desmond Tutu midtpunktet i Universitetets aula, da han ble tildelt Nobels fredspris. Tirsdag v....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 22 Sep 2014 23:00
Studentombudet har mottat syv ganger så mange henvendelser fra tannlegestudenter som fra medisinstudenter. Det viser halvårsrapporten til studentombud Marianne Høva Rustberggard ved Universitetet i Osl....
Author: "--" Tags: "nyhet"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Sunday, 21 Sep 2014 23:00
Publisering av akademiske artiklar er tungvint og tidkrevjande grunna fagfeller som manglar tid og kompetanse. Dagsform og personlege kjepphestar pregar tilbakemeldingane. Åsmund Eikenes, doktorgradsst....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Sunday, 21 Sep 2014 23:00
Akademikerne-UiO mente at seksuell trakassering fikk en for fremtredende plass i Universitetets nye handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse. – Man bør kunne snakke om seksuell trakassering andr....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Thursday, 18 Sep 2014 23:00
Nå avvikles «badestudiene». Kunnskapsdepartementets vedtak har gått hardt utover flere statlige universiteter og høyskoler som tilbyr studier i eksotiske land. Blant disse er Høgskolen i Nesna. Høgskol....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Wednesday, 17 Sep 2014 23:00
Studenter for EU reagerer på at Høyre-studenter reiser til Skottland for å drive aktiv valgkamp for nei-siden før uavhengighetsavstemningen. Studenter for EUs lokallag i Oslo (SFEUO) synes det er merke....
Author: "--" Tags: "nett"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
robins guide til obligasjonsretten egner seg best som introduksjonslitteratur eller til repetisjon før eksamen, men til det formålet er den derimot veldig god. robins guide til obligasjonsretten Av....
Author: "--" Tags: "anmeldelser"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
Diktsamlinga Postmodern Times prøver litt for hardt å skildre en tungsindig og alvorspreget verden, med et resultat som blir i overkant fjernt og ubegripelig. Postmodern Times Av: Thomas Sveen ....
Author: "--" Tags: "anmeldelser"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
Mange av kunstnerne på årets Høstutstilling lykkes med deres felles mål: å fremprovosere uante følelser hos tilskueren og å gjenspeile trekk ved vårt samtidige samfunn. Statens 127. Høstutstilling ....
Author: "--" Tags: "anmeldelser"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
Tord Øverland, leder for Studentparlamentet ved HiOA, mener det er svært viktig å endre finansieringsordningen for å få bedre undervisning. ndash Den er basert på et samlebåndsprinsipp. Det vikti....
Author: "--" Tags: "nyhet"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
Mens forskning prioriteres og premieres, blir studentenes undervisning nedprioritert, viser nytt notat. – For mange er undervisning en sur plikt, sier førstelektor Dag Einar Thorsen ved Universitetet i Oslo.
Author: "--" Tags: "nyhet"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
NOKUTs nye strategi vekker reaksjoner. UiO frykter innblanding og krever en rolleavklaring. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har som ansvar å kontrollere kvaliteten på høyere utdannin....
Author: "--" Tags: "nyhet"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
Nettverksbygging stod i sentrum da kunststudentene vendte hjem i utstillingskonkurransen Juvenarte. – Det kan være vanskelig å komme tilbake til Norge etter å ha studert i utlandet, sier Sara Risvåg. ....
Author: "--" Tags: "kultur"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
– Alle har hørt om Pythagoras, men han er bare dritt sammenlignet med Evklid, sier Jean-Baptiste Huynh. Med sin nyeste app vil han lære barn geometri. Bevis for begynnere: – Alle har hørt om Pythagoras....
Author: "--" Tags: "kultur"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 16 Sep 2014 23:00
Studentleder på BI, Espen Haugen, ønsker å gjøre BI-studentene bedre rustet til å møte studiehverdagen. Hvem: Espen Haugen Verv: Leder, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO)Ette....
Author: "--" Tags: "nyhet"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Next page
» You can also retrieve older items : Read
» © All content and copyrights belong to their respective authors.«
» © FeedShow - Online RSS Feeds Reader