• Shortcuts : 'n' next unread feed - 'p' previous unread feed • Styles : 1 2
Arrow New window ln(p2)
aA :  -   + pdf Infos Unsubscribe

» Publishers, Monetize your RSS feeds with FeedShow:  More infos  (Show/Hide Ads)


Date: Saturday, 27 Oct 2007 15:06
Ik schreef:
Algemeen Nederlands, Algemeen Beschaafd Nederlands, of gewoon Nederlands, dat is de taal die we in Nederland spreken. Niet als het aan Johan De Caluwe ligt. We moeten de termen schrappen die de Belg niet begrijpt. Dat doen we in Nederland natuurlijk niet. Het is onze taal, het is het Nederlands per definitie, en we maken zelf wel uit wat we met die taal doen, en we bepalen zelf wat standaard is en wat niet. Als de Vlaming onze taal geen Nederlands meer wil noemen, dan moet ie dat zelf weten, maar dat verandert niets aan de situatie in Nederland, en ik vraag me af wat de Vlaming er wijzer van wordt door op concessies (goedkeuring?) uit Nederland te gaan zitten wachten.

Het Amerikaanse woord voor Amerikaans (de taal) is "English", het Engelse woord ervoor is "American". Britten en Amerikanen maken elk voor zichzelf uit wat Engels is. Wat Duits is, daarover verschillen de meningen in Duitsland en Zwitserland. Waarom zou het Nederlands een knieval voor de Vlamingen moeten maken? Kom op, wees flink, schrijf je eigen woordenboek. En beken je tot het Belgisch. De Nederlander noemt zijn taal ook geen Duits of Nederduits meer.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Sunday, 14 Oct 2007 12:11
Ik schreef:
"Tenzij de klimaatverandering mondiaal een halt wordt toegeroepen, zegt Hacquebord hoopvol." Tenzij zon en maan stil blijven staan, zeg ik.

Stel nou eens dat er inderdaad wereldwijd honderden miljarden dollars en euro's in de strijd gegooid worden tegen de klimaatverandering, stel dat in een ongekende mondiale eensgezindheid het de mensheid lukt de klimaatveranderingen met twintig jaar te vertragen, wat zijn we dan opgeschoten? We hebben twintig jaar meer tijd om ons voor te bereiden op wat onherroepelijk gaat komen. Voor die voorbereiding zijn veel geld en middelen nodig, en de vraag is of die er nog zijn nadat je decennia lang op het verkeerde paard hebt gewed.

Bij al dat gepraat over terugdringing van klimaatverandering gaat Nederland vrolijk door met het oppompen van fossiele brandstoffen uit de bodem. Geen enkel land ter wereld dat beschikt over fossiele brandstoffen is bereid de welvaart die de exploitatie van die bronnen oplevert op te geven. Zolang er nog gas en olie en steenkool en bruinkool en turf is, zolang het nog technisch mogelijk en rendabel is die grondstoffen te winnen, zolang zullen fossiele brandstoffen worden verbrand. En als het op is hebben we naast een klimaatprobleem en een energieprobleem ook nog het probleem dat we niet langer beschikken over de essentiële grondstof voor onze moderne industrie: olie.

Ik ben niet pessimistisch. Ik denk dat na alle rampen die de mensheid over zich afroept, nadat het industriële tijdperk ten einde is, na overstromingen en landverhuizingen, dat de mens toch weer nieuwe middelen van bestaan zal vinden.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Sunday, 05 Aug 2007 15:17
Van onderstaande reactie is alleen de eerste alinea geplaatst door Trouw.

ik schreef: "Spelling is niets dan een -- onvolmaakte -- manier om die klanken in letters weer te geven." Hoe vaak heb ik die misvatting al gehoord! Mensen die zoiets beweren zouden voor straf alleen nog maar boeken in fonetisch schrift mogen lezen. Daarna mogen ze gaan klagen over de onvolmaaktheid van het schrift. Van het fonetisch schrift, wel te verstaan.

Spelling is schrift, is een vorm waarin taal zich manifesteert, zoals spraak een andere vorm is waarin taal zich manifesteert. Schrift is geen weergave van spraak, maar van taal. En spelling is een even essentieel onderdeel van schrift als uitspraak is van spraak.

Schrift is een deel van de taal met zijn eigen wetmatigheden, wetmatigheden waarvan niets in spraak is terug te vinden, wetmatigheden omdat taal nu eenmaal bestaat uit wetmatigheden. Ook spelling. Spelling is taal.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Wednesday, 01 Aug 2007 05:11
eind van de maand, tijd om de kas op te maken
Author: "--"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Friday, 13 Jul 2007 23:59
Anatol Stefanowitsch schreef over de mythe van de verbale vrouw en de zwijgzame man. Bij zijn vertrouwen in de statistiek heb ik zo mijn twijfels. Verschillende van mijn reacties hieronder, in erbarmelijk Duits

Ik schreef: Auch unterschiedliche Lebensumstände können auf unterschiedliche Gehirnstrukture zurückzuführen sein. Sind Studenten und Studentinnen gleichermaße repräsentativ für Männer und Frauen?

De volgende dag schreef ik op een tegenreactie: Die Zahlen sagen, Studentinnen benützen 3,4% mehr Wörter als Studenten. In diese Studie ist das statistisch nicht signifikant, aber das heißt nicht daß es kein Unterschied gibt zwischen Studenten und Studentinnen. Es sagt nur, man sollte diese Studie wiederhohlen mit einer größeren Stichprobe.

Wenn es ein Zusammenhang gibt zwischen Gehirnstrukturen und Lebensumstände, und es gibt ein Zusammenhang zwischen Lebensumstände und wieviele Wörter man braucht (und das ist so, Einzelgänger sprechen nur einmahl weniger), dann kann man ein Zusammenhang zwischen Gehirnstrukturen und Gebrauch von Wörter nicht einfach ausschließen. Es gibt Zusammenhang zwischen A und B, es gibt Zusammenhang zwischen B und C, dann gibt es auch eine Zusammenhang zwischen A und C. Wie die Zusammenhang sich erklären läßt ist eine andere Sache.

Nog een reactie van mij: Wenn man beweisen will daß es kein Unterschied von 3,4% gibt, denn muß man eben eine Stichprobe nehmen wobei dieses Procent nicht unter der Grenze der Signifikanz liege. Ich könnte eine Monat lang herum stöbern, und keine einzigen Elefant sehen (oder Vielleicht einer, aber das wäre nicht signifikant), und Erklären, es sei bewiesen es gibt keine Elefanten. Beweisen? Wenn man gezielt seine Stichprobe wählt kann man alles beweisen. "Lies, damned lies, and statistics."

Ebenso beweist die Existenz von B nicht das es keinen direkten Zusammenhang zwischen A und C gibt.

En tenslotte: Ich habe nirgendwo behauptet da wäre eine Zusammenhang bewiesen. Ich meine nur daß das sogenannte Gegenbeweis überhaupt nichts beweist. Eine einzige, eingegrenzte Zählung in eine bestimmte, eingeschränkte Situation als Beweis darfür nehmen, die "Vorurteile" sei endgültig Entlarvt, das ist was gar nicht mit Wissenschaft zu schaffen hat.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Friday, 13 Jul 2007 23:43
Pieter Steinz pleit in een lange tekst voor het aandachtige lezen van dikke boeken.

Ik schreef: Wat een lap tekst, zeg. Kan het niet wat minder? Ik heb nog dik 400 blogjes door te werken dit uur.

Langdradigheid is niet hetzelfde als diepzinnigheid. Veel van die dikke pillen zijn geschreven door mensen die te veel tijd hadden, of nu, door schrijvers die te veel waarde hechten aan hun eigen woorden.

Een schrijver met vakmanschap die echt wat te vertellen heeft kan dat ook in het kort. Met behoud van diepgang. Lees:

Margaret Atwood - The Tent
Ziv Navoth - Nanotales
Victor Pelevin - The Helmet of Horror
Douglas Coupland - Life after God

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 17 Apr 2007 15:43
De regering heeft het onder andere over omgangstaal. Tot voor kort hadden we nog een minister die het spreken van niet-westerse talen thuis en op straat wilde verbieden. Omdat "men" bang is als die talen op straat zijn te horen. De overheid heeft zich helemaal niet met dit soort zaken te bemoeien.

Dat wetten en overheidscommunicatie altijd in het Nederlands beschikbaar moeten zijn, dat spreekt voor zich. Er is toch geen risico dat de overheid daarvan afstapt? Er zijn wat vreemde oprispingen zoals het gebruik van Engels in reclameuitingen. Daarmee maakt de overheid zichzelf alleen maar belachelijk, en je corrigeert jezelf niet door een grondwetswijziging. Dat is het verkeerde middel.

Wat anders is dat het vaak wenselijk is overheidsvoorlichting ook in andere talen dan het Nederlands beschikbaar is. Sommigen zijn daar tegen, en kunnen straks met verwijzing naar de grondwet pogen hun gelijk te halen.

Waarom is het überhaupt nodig de taal in de grondwet te zetten? Is er een probleem wat daarmee wordt opgelost? Wordt het taalonderwijs ineens beter, ook dat in het Duits en Frans? Zijn we verlost van nietszeggende reclame? Krijgen studenten eindelijk weer les in het Nederlands? Wordt de verloedering van het Nederlands een halt toegeroepen?

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Saturday, 31 Mar 2007 15:56
De regering heeft het onder andere over omgangstaal. Tot voor kort hadden we nog een minister die het spreken van niet-westerse talen thuis en op straat wilde verbieden. Omdat "men" bang s als die talen op straat zijn te horen. De overheid heeft zich helemaal niet met dit soort zaken te bemoeien.

Dat wetten en overheidscommunicatie altijd in het Nederlands beschikbaar moeten zijn, dat spreekt voor zich. Er is toch geen risico dat de overheid daarvan afstapt? Er zijn wat vreemde oprispingen zoals het gebruik van Engels in reclameuitingen. Daarmee maakt de overheid zichzelf alleen maar belachelijk, en je corrigeert jezelf niet door een grondwetswijziging. Dat is het verkeerde middel.

Wat anders is dat het vaak wenselijk is overheidsvoorlichting ook in andere talen dan het Nederlands beschikbaar is. Sommigen zijn daar tegen, en kunnen straks met verwijzing naar de grondwet pogen hun gelijk te halen.

Waarom is het überhaupt nodig de taal in de grondwet te zetten? Is er een probleem wat daarmee wordt opgelost? Wordt het taalonderwijs ineens beter, ook dat in het Duits en Frans? Zijn we verlost van nietszeggende reclame? Krijgen studenten eindelijk weer les in het Nederlands? Wordt de verloedering van het Nederlands een halt toegeroepen?

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Friday, 30 Mar 2007 14:00
Ik schreef: Ik vind het een onsmakelijk idee, de taal vast te leggen in de grondwet. Een beschaafd land heeft dat niet nodig. Landen die het wel doen doen het om andere talen te onderdrukken, minderheidstalen, streektalen. Kijk naar België, Frankrijk, en de VS. En moet er nou echt in de grondwet worden vastgelegd dat het Fries superieur is aan alle andere streektalen? Slecht plan. Misplaatste nationale trots. Weg ermee.
Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Wednesday, 28 Mar 2007 19:29
pebbe schreef: Dieren in de grondwet. Taal in de grondwet. Wat moet er nog meer in de grondwet?

Iets is belangrijk, dus moet het verheft worden. In de grondwet, dan heeft het status. Welke dieren, vraag ik me dan af. Welke talen, dat is al duidelijk. Het gaat om Nederlands en Fries. Landen met de landstaal in de grondwet zijn doorgaans zeer goed in het onderdrukken van minderheidstalen. Ik vraag me af wie het moet ontgelden als dieren in de grondwet komen.

Hou de grondwet waar ie voor bedoeld is. De bescherming van de burger tegenover de staat.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 27 Feb 2007 13:41
Onderstaande brief schreef ik aan Onze Taal

Geachte redactie,

Beschaafde landen zoals Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, en tot nu toe ook Nederland, hebben geen grondwet waarin de taal van het land is vastgelegd. Waar de taal wel in de grondwet staat, of waar opname hierin wordt overwogen, is dit een middel waarmee streek- en minderheidstalen worden onderdrukt. Zie bijvoorbeeld België en Frankrijk. In de VS is de voornaamste motivatie voor opname van het Engels in de grondwet de wens het gebruik van het Spaans, de tweede taal van de VS, te onderdrukken.

Nu wil de Nederlandse regering het Nederlands in de grondwet vastleggen, waarbij daarnaast voor het Fries een aparte plaats zou worden gereserveerd. Op deze wijze wordt de vermeende minderwaardigheid van de andere streektalen ten opzichte van het Fries in de grondwet verankerd. Ook de positie van talen van immigranten komt sterker onder druk te staan, talen die sommige politici het liefst zouden verbieden, zowel op straat als in huis. In een beschaafd land hoort zoiets niet te gebeuren.

De grondwet dient de grenzen van de macht van de staat aan te geven, om de burger te beschermen tegen de overheid. De grondwet is er niet voor bestemd een oordeel uit te spreken over de talen van haar burgers, welke taal gewenst is, en impliciet, welke talen worden verworpen.

Onze Taal heeft met de Witte Spelling luidkeels duidelijk gemaakt dat overheidsingrijpen in de taal niet gewenst is. Wat gaat Onze Taal doen om de politiek te overtuigen dat het Nederlands niet in de grondwet hoort? Dit is geen kwestie waar Onze Taal zich buiten kan houden.

De grondwet van Nederland is geschreven in het Nederlands. Wat dit impliceert voor de status van onze taal moet genoeg zijn.

In Nederland zijn genoeg taalproblemen die om aandacht vragen. Taalachterstand, analfabetisme, teloorgang van de streektalen, universiteiten waarop steeds minder in het Nederlands wordt onderwezen, en daarmee de teruggang van het Nederlands als wetenschapstaal. Aan de andere kant loopt de kennis van vreemde talen sterk terug (met name die van het Duits en Frans, de talen van onze belangrijkste handelspartners), en leren kinderen van immigranten de taal van hun ouders steeds minder. Dit zijn allemaal problemen die om een gerichte aanpak vragen, en die niet worden verholpen door het Nederlands in de grondwet te zetten. In tegendeel.

Author: "--" Tags: "brief"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Tuesday, 06 Feb 2007 10:56
Eerder al weigerde Taalschrift mijn kritische opmerkingen te plaatsen. Nu komt Taalschrift met de discussie "geef Afrika zijn talen terug". Een beetje hoogdravend stuk, als je het mij vraagt. Als reactie stelde ik de simpele vraag: Hoe moet iemand in Europa iemand in Afrika zijn taal teruggeven? Die reactie plaatste Taalschrift in eerste instantie. Maar ze moeten zich bedacht hebben. "Peter Kleiweg, is dat niet diegene die van die pijnlijke vragen stelt? Nee, die willen we hier niet. Haal deze reactie ook maar weer weg."

Nagekomen bericht: Volgens de moderator was het iets technisch. Het artikel waar ik op reageerde stond er tijdelijk, is verwijderd en toen weer teruggezet, en daarbij is mijn reactie verloren gegaan. Nou ja. Dan proberen we het nog een keer. Kijken hoe het nu gaat.

Oh, het hoeft niet, m'n reactie staat er weer.

En een dag later is het weer verdwenen.

En later op de dag staat het er weer.

Author: "--" Tags: "geen reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Monday, 05 Feb 2007 13:09
Eerder al weigerde Taalschrift mijn kritische opmerkingen te plaatsen. Nu komt Taalschrift met de discussie "geef Afrika zijn talen terug". Een beetje hoogdravend stuk, als je het mij vraagt. Als reactie stelde ik de simpele vraag: Hoe moet iemand in Europa iemand in Afrika zijn taal teruggeven? Die reactie plaatste Taalschrift in eerste instantie. Maar ze moeten zich bedacht hebben. "Peter Kleiweg, is dat niet diegene die van die pijnlijke vragen stelt? Nee, die willen we hier niet. Haal deze reactie ook maar weer weg."

Nagekomen bericht: Volgens de moderator was het iets technisch. Het artikel waar ik op reageerde stond er tijdelijk, is verwijderd en toen weer teruggezet, en daarbij is mijn reactie verloren gegaan. Nou ja. Dan proberen we het nog een keer. Kijken hoe het nu gaat.

Oh, het hoeft niet, m'n reactie staat er weer.

Author: "--" Tags: "geen reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Sunday, 04 Feb 2007 10:24
Eerder al weigerde Taalschrift mijn kritische opmerkingen te plaatsen. Nu komt Taalschrift met de discussie "geef Afrika zijn talen terug". Een beetje hoogdravend stuk, als je het mij vraagt. Als reactie stelde ik de simpele vraag: Hoe moet iemand in Europa iemand in Afrika zijn taal teruggeven? Die reactie plaatste Taalschrift in eerste instantie. Maar ze moeten zich bedacht hebben. "Peter Kleiweg, is dat niet diegene die van die pijnlijke vragen stelt? Nee, die willen we hier niet. Haal deze reactie ook maar weer weg."
Author: "--" Tags: "geen reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Thursday, 01 Feb 2007 21:50
Ewoud Sanders schreef: Tot nu had Van Dale het imago boven de partijen te staan, als de meest objectieve beschrijver van onze taal. (meer)

Ik schreef: Van Dale een objectieve beschrijver van onze taal? La me nie lachen! Een objectief woordenboek beschrijft de taal zoals die is, in de spelling die in de praktijk gangbaar is. Dat doet Van Dale niet meer. Ze volgt de regeltjes van een overheidscommissie die de taalgemeenschap een andere spelling wil opleggen. (En nu niet aankomen met het kulargument dat spelling niet bij de taal hoort.)

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Thursday, 01 Feb 2007 15:03
Ik schreef: Ik vraag me af waarom een anonieme "agnost" de behoefte heeft mijn woorden opzettelijk verkeerd te interpreteren.

Vele discussianten hier staan vanuit hun overtuiging nogal vijandig tegenover de tegenpartij, zowel gelovigen alsook degenen die zich "wetenschappelijk" noemen. Wie niet tot een partij behoort, wordt automatisch bij de tegenpartij ingedeeld.

Aan de ene kant worden er kunstmatige scheidslijnen tussen geloof en wetenschap getrokken (waarbij ik de indruk heb dat men zich in de definitie van wetenschap vaak beperkt tot natuurwetenschap). Aan de andere kant worden dingen gelijkgesteld die niet gelijk zijn. Ongeloof is niet hetzelfde als wetenschappelijk. Atheïsme is niet hetzelfde als wetenschap. Rationeel denken is niet hetzelfde als wetenschap. Ook religie is ratio.

Dawkins, die zich voordoet als fakkeldrager van de ratio, stelt religie voor als de grote vijand van de weldenkende mens. Dawkins is mij veel te star, te rechtlijnig, niet alleen in zijn aanval op de godsdienst, maar ook op biologen die zich niet aan de strenge leer van Dawkins conformeren (met name Stephen Jay Gould). Met zo'n houding kun je geen zinnige discussie voeren.

Neem Dawkins niet als maatstaf. Je kunt vanuit een wetenschappelijke houding prima spreken over godsdienst, zonder de godsdienst te verketteren. Zelfs biologen kunnen dat, zoals Stephen Jay Gould. Maar dan moet je wel bereid zijn buiten je eigen strikte opvattingen te kijken, en de godsdienst beoordelen op zijn eigen waardes.

De ongelovige Guus Kuijer doet dat prachtig in zijn boek "Hoe een klein rotgodje God vermoordde", waaruit hier een citaat:

Hoe komt het dat Gods naam mij als ongelovige niet onverschillig laat? Ik denk dat het komt doordat ik weet dat onze voorvaderen niet achterlijk waren. Zij hebben hun hoop en verlangen geïnvesteerd in Gods naam, eeuwenlang. Velen van hen hebben oprecht gezocht naar recht en gerechtigheid, naar een betere verstandhouding tussen de mensen onderling, naar de rol die de barmhartigheid moet spelen binnen het recht. Zij noemden hun zoektocht God omdat hun hoop en hun verlangen behoefte had aan een adres. Hoe krakkemikkig hun denkbeelden ook waren en hoe fataal het ook is om aan de letter van hun denkbeelden vast te houden, ik erken dat de zoektocht waardevol was en dat het onverstandig zou zijn het denkwerk van onze voorvaderen op de mestvaalt van de geschiedenis te gooien.

Einde citaat.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Saturday, 27 Jan 2007 00:16
Ik schreef: Ook Simon van Rijn ziet wetenschap waar het niet is. Biologie mag niks over religie zeggen? Biologie gaat niet over religie! Biologie gaat niet over astronomie. Biologie gaat niet over economie. Biologie gaat niet over postzegels verzamelen. Biologie gaat alleen maar over biologie.

Als een bioloog zoals Dawkins het over religie heeft, dan bedrijft hij geen wetenschap. Dawkins is geen theoloog, geen psycholoog, geen antropoloog, geen historicus. Hij is geen wetenschapper in een vakgebied dat religie als studieobject heeft. Hij mist de kennis om wetenschappelijk over religie te spreken.

Wat heeft het überhaupt voor zin om met argumenten uit de biologie religie te bestrijden? Religie gaat niet over biologische vraagstukken. (Iets wat creationisten ook niet willen snappen.) Wie vanuit de biologie de religie benadert stelt de verkeerde vragen.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Friday, 19 Jan 2007 12:23
Drewes de Haan vindt de ontwerpen voor het Groninger Forum spectaculair.

pebbe schreef: Ik heb de ontwerpen inmiddels ook kunnen bekijken. Ja, spectaculair is het allemaal wel. Maar spectaculair is niet hetzelfde als goed. Het voordeel is dat ik geen presentatie door de architecten heb bijgewoond, en me dus niet door verkooppraatjes in de luren heb laten leggen.

De afspraak was dat er iets zou komen dat past in de historische omgeving. Onder die voorwaarde heb ik in het referendum voor het plan gestemd. Maar de ontwerpen die ons nu gepresenteerd worden vloeken in de binnenstad. Ze zijn pompeus, te modernistisch, te veel de speeltjes van architecten die zich ten overstaan van andere architecten willen profileren.

Nu kan ik als inwoner van de stad mijn drie favoriete ontwerpen aanwijzen. Dat wil ik niet. Ik wil meedoen aan de stemming als ik mijn afkeuring voor alle ontwerpen kan laten blijken. Maar dat mag dan weer niet. Dit is een slechte gang van zaken.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Thursday, 18 Jan 2007 11:20
Taaladviesdienst schreef: Maar in goed verzorgde teksten moet het toch echt (nog) zijn: 'Hij is vegetariër.' (meer)

Ik schreef: Een te eenzijdig advies. Wat juist is hangt af van de context.

"Tafel vier is vegetarisch"
"De gast aan tafel vier is vegetarisch"
"Hij (aan tafel vier) is vegetarisch"

Allemaal correct elliptisch taalgebruik. Het betekent zoveel als "de gast aan tafel vier heeft de vegetarische maaltijd besteld". De gast aan tafel vier hoeft helemaal geen vegetariër te zijn.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Date: Thursday, 18 Jan 2007 10:39
Drewes de Haan schreef dat de politie geen bekeuringen gaat uitdelen aan fietsers met knipperende lichten. (lees)

pebbe schreef: Wat jammer nou weer. Van mij mogen ze knipperlichten hard aanpakken. Die dingen zijn zeer irriterend als je er achter rijdt. Alsof het verkeer nog niet chaotisch genoeg is.

En de kleur van lampjes, die groene mogen ze ook direct bekeuren. Vaak zie je die nog minder goed dan een gloeiende sigarettenpeuk.

Author: "--" Tags: "reactie"
Send by mail Print  Save  Delicious 
Next page
» You can also retrieve older items : Read
» © All content and copyrights belong to their respective authors.«
» © FeedShow - Online RSS Feeds Reader